Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Legionowie
ul. Sowińskiego 18
05-120 Legionowo

NIP: PL5310004288
REGON: 000880320

Prezes Zarządu: prezes@legionowo.spolem.org.pl
Połączenia z Prezesem Zarządu realizowane są przez Sekretariat Sp-lni.

Sekretariat: (0-22) 774-24-03, sekretariat@legionowo.spolem.org.pl
Główny Księgowy: (0-22) 774-24-03 w. 25, gl.ksiegowy@legionowo.spolem.org.pl
Kadry: (0-22) 774-24-03 w. 30, kadry@legionowo.spolem.org.pl
Dz. Handlowy: (0-22) 774-24-03 w. 27 i 28, handlowy@legionowo.spolem.org.pl
Dz. Admin. - Techn.: (0-22) 774-24-03 w. 24, techniczny@legionowo.spolem.org.pl
Dz. Finansowo-Księgowy: (0-22) 774-24-03 w. 25 i 31, finansowy@legionowo.spolem.org.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Legionowie, Sowińskiego 18, 05-120 Legionowo.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Legionowie, Sowińskiego 18, 05-120 Legionowo; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@legionowo.spolem.org.pl