Członkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spółdzielnia wg stanu na dzień 1 stycznia 2024r. liczy 54 członków.

Staut Społem PSS w Legionowie treść KLIKNIJ 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (RODO) - treść KLIKNIJ

 


Sprawy członkowskie prowadzi sekretariat Spółdzielni: Legionowo, ul. Sienkiewicza 12
                                                                               tel. 22 774 24 03
                                                                               e-mail:
sekretariat@legionowo.spolem.org.pl