Członkowie

 

 


 

Informujemy, że w dniu 10.06.2021r. Walne Zgromadzenie „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Legionowie
podjęło  Uchwałę nr 7 dotyczącą podniesienia kwoty udziału do wysokości 1 000,00 zł.

 


  Spółdzielnia wg stanu na dzień 1 stycznia 2022r. liczy 67 członków.
Aby zostać członkiem Spółdzielni wystarczy:

  • wypełnić deklarację,
  • wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł,
  • wpłacić udział członkowski w wysokości 1 000,00 zł (ilość udziałów jest ograniczona) lub jego 10%, a pozostałą część uzupełnić w ciągu dwunastu miesięcy od daty przyjęcia na członka.
Członkostwo pozwala Ci na:
  • uczestniczenie w życiu Spółdzielni,
  • otrzymanie bezpłatnie Karty Klienta "Społem znaczy razem", pozwalającej na gromadzenie punktów na karcie, które następnie podlegają wymianie na bony wartościowe oraz uczestniczenie w akcjach promocyjnych przygotowanych tylko i wyłącznie dla członków Spółdzielni,
  • uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu z udziałem Zarządu i Rady Nadzorczej, dowiesz się o wynikach Spółdzielni za rok ubiegły i planach na lata następne,
  • co trzy lata na Walnym Zgromadzeniu możesz wybierać i być wybierany do Rady Nadzorczej Spółdzielni,
  • stanie się współwłaścicielem Spółdzielni, gdyż jej majątek jest prywatną własnością jej członków.


zobacz STATUT

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (RODO) - treść KLIKNIJ

 


Sprawy członkowskie prowadzi sekretariat Spółdzielni: Legionowo, ul. Sienkiewicza 12
                                                                               tel. 22 774 24 03
                                                                               e-mail:
sekretariat@legionowo.spolem.org.pl