Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
Edyta Rybicka - Prezes Zarządu


Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Małgorzata Lipka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Krystyna Kacprzycka - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
3. Janina Tarnowska-  członek Rady Nadzorczej /Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
4. Elżbieta Kalinowska -  członek Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej,
5. Kazimierz Grodkowski - członek Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej,
6. Elżbieta Warchoł - członek Rady Nadzorczej,
7. Paweł Ptasiński - członek Rady Nadzorczej.