Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
Edyta Rybicka - Prezes Zarządu


Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Anna Bocianowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Janina Tarnowska- Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej i  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
3. Alicja Mariańska - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Irena Górczak - członek Komisji Rewizyjnej,
5. Elżbieta Warchoł - członek Komisji Rewizyjnej,
6. Katarzyna Hass-Pachnik - członek Rady Nadzorczej,
7. Elżbieta Kalinowska - członek Rady Nadzorczej.