Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
Edyta Rybicka - Prezes Zarządu


Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Anna Bocianowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Krystyna Kacprzycka - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
3. Małgorzata Lipka -  Sekretarz Rady Nadzorczej/ członek Komisji Rewizyjnej,
4. Janina Tarnowska-  członek Rady Nadzorczej /Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
5. Elżbieta Kalinowska - członek Rady Nadzorczej / Komisji Rewizyjnej,
6. Elżbieta Warchoł - członek Rady Nadzorczej.