Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Legionowie 

W związku  z dużym wzrostem zachorowań na COVID -19 od poniedziałku (2.11.2020 r.)

BIURO „Społem” PSS
 przy ul. Sienkiewicza 12
w Legionowie

czynne w godz. 7.30-14.00

zwracamy się przy tym z prośbą aby wszelki kontakt ograniczyć do drogi telefonicznej lub mailowej.


SEKRETARIAT:  tel. 22 774 24 03
e-mail: sekretariat@legionowo.spolem.org.pl

Dz. HANDLOWY tel. 22 774 28 40, 22 774 28 70

e-mail : handlowy@legionowo.spolem.org.pl

Dz. Techniczny: tel. 22 766 21 50
e-mail: techniczny@legionowo.spolem.org.pl

Kadry: tel. 22 766 22 80
e-mail: kadry@legionowo.spolem.org.pl

Księgowość: tel.  22 766 21 51
e-mail: ksiegowosc@legionowo.spolem.org.pl