Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Legionowie